Urbanismo

Planeamento xeral

Normas Subsidiarias de Planeamento 1987

Modificación Puntual 1991

Modificación Puntual 1995

Modificación Puntual 2005

Planeamento de desenvolvemento

Plan Sectorización   DE SOLO INDUSTRIAL DE MERLIN

Plan Parcial    PARA USO INDUSTRIAL. FINCA MERLIN

CONSELLERÍA MEDIOAMBIENTE

Nome Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Agolada

Tipoloxías Plan Xeral de Ordenación Municipal 

Código 1022/2010

Expediente 2010AAE0537

Órgano promotor Concello de Agolada

Órgano substantivo

Data de inicio do período de consulta 10/12/2010

Data de remate do período de consulta 09/01/2011

Estado:  En curso

CONSULTA DO PLAN XERAL EN TRAMITE 

      PDF POR PARTES

      PDF COMPLETO EN FORMATO .RAR

 

 

       Planeamento

       Municipal

  

 Visor GIS