CITAS PREVIAS

DNI                                   CITA PREVIA  Documentación Renovación   Genera l
 
PASAPORTE             CITA PREVIA  Documentación
 
SERVIZO GALEGO DE EMPREGO
                        CITA PREVIA            PONTEVEDRA 986 981 579
                        CITA PREVIA           A CORUÑA        981 995 579
                        CITA PREVIA           LUGO                 982 750 779
                        CITA PREVIA          OURENSE         988 750 579
 
PRESTACIÓNS         CITA PREVIA
 
SOLICITUDES DE VIDA LABORAL