Plenos-Convocatorias

OS PLENOS ORDINARIOS TEÑEN UNHA PERIORICIDADE DE CELEBRACIÓN APROBADA PARA OS DERRADEIROS LUNS DOS MESES PARES. FEBREIRO/ABRIL/XUÑO/AGOSTO/OUTUBRO/DECEMBRO.