Concursos Oposicions Pechadas

XUIZ DE PAZ - REQUISITOS        INSTANCIA  CONVOCATORIA PECHADA O 09 09 2014
 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADXUNTO A SECRETARÍA   BASES     PAXINA 12
20/10/2014
Publicado no Doga do 20 de outubro o anuncio de convocatoria que abre o prazo de presentación de instancias. 
19/01/2015  Publicado o Decreto de composición do persoal calificador e de valoración
29/01/2015 Publicada lista de candidatos, composición de xurado e data primeiro exercicio.
18/02/2015 Convocatoria Primeiro Exercicio CEIP Agolada as 12:00 Horas
02/03/2015 Convocatoria Segundo Exercicio CEIP de Agolada as 11:00 Horas.
01/04/2015 Convocatoria Terceiro Exercicio para o 9 de Abril as 17:30 no salón de sesións do Concello de Agolada. Resolución das alegacions ao exercicio anterior.
04/05/2015 Acta do Primeiro Exercicio Práctico Eliminatorio para cubrir praza de Auxiliar Administrativo Adxunto a Secretaría-Intervención. 
Acta

______________________________________________________________________________________
AUXILIAR ADMINISTRATIVO SERVICIO SOCIAL DE BASE GRUPO C-
                                                                         Ayuntamiento de Agolada

BASES no BOP de 29  02  2016
ANUNCIO inicio presentación instancias DOGA do 29  03  2016
MODELO de INSTANCIA

 

Oposicions abertas